14 Μαρτίου 2011

Πανεπιστήμιο φυλακή - Σχέδιο φύλαξης πανεπιστήμιου Πατρών

Στα πλαίσια της δημιουργίας αναπτυξιακού έργου στον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πατρών με σκοπό την φύλαξη των ερευνητικών, εκπαιδευτικών, αναπτυξιακών και πολιτιστικών υποδομών του Ιδρύματος σας παρουσιάζουμε συνοπτικό σχέδιο και σενάριο φύλαξης της Πανεπιστημιούπολης.

Το σενάριο φύλαξης θα εξειδικευθεί από ομάδα μελών ΔΕΠ που θα επιλέξει η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Πατρών και θα προσαρμόζεται ανάλογα με τα δεδομένα που θα διαμορφωθούν κατά τη διάρκεια εφαρμογής του.
1. Υπεύθυνος του έργου θα είναι ο Πρύτανης ή αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών.
2. Η προς φύλαξη έκταση της Πανεπιστημιούπολης είναι 2.656 στρέμματα με 257.000 τετραγωνικά μέτρα κτιριακών εγκαταστάσεων. Περισσότερα από 40 κτίρια τα οποία μεταξύ των άλλων έχουν 131 αίθουσες διδασκαλίας και περισσότερα από 200 εργαστήρια, σπουδαστήρια, σχεδιαστήρια, χώρους κατασκευών και υπολογιστικά κέντρα.
3. Το έργο θα εποπτεύεται από 7μελή ομάδα μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας με επικεφαλής αντιπρύτανη και η οποία θα καθοριστεί από την Σύγκλητο και θα είναι υπεύθυνη μαζί με το Πρυτανικό για τη διαμόρφωση και την τροποποίηση του σχεδίου-σεναρίου φύλαξης καθώς και για την χρονική εφαρμογή του.
4. Οι φύλακες που θα προσληφθούν, θα είναι 9 και θα εργάζονται σε εποχούμενες ή και πεζές περιπολίες το πρωί (1 φύλακας), το απόγευμα (2 φύλακες) και την νύχτα (3 φύλακες). Οι υπόλοιποι τρεις φύλακες θα έχουν ρεπό. Με τον τρόπο αυτόν κάθε φύλακας θα εργάζεται κάθε μήνα 10 ημέρες ημερήσια βάρδια, 10 μέρες νυχτερινή και 10 μέρες θα έχει ρεπό. Λεπτομερέστερα οι βάρδιες θα καθοριστούν στη συνέχεια από την ομάδα διαχείρισης του Έργου.
5. Οι φύλακες έρχονται να συμπληρώσουν και να λειτουργήσουν σε συνδυασμό με το κλείσιμο της Πανεπιστημιούπολης τη νύχτα. Θεωρείται εφικτό το να μην είναι δυνατή η πρόσβαση τροχοφόρου στην Πανεπιστημιούπολη παρά μόνο μέσω του κεντρικού φυλακίου, όπως εξάλλου συμβαίνει σε όλα τα ΑΕΙ της χώρας.
6. Οι φύλακες - νυχτοφύλακες θα απασχολούνται ως προσωπικό με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου και θα δίνεται η δυνατότητα ανανέωσης της σύμβασης υπό προϋποθέσεις (αν δεν έχουν εν τω μεταξύ καλυφθεί οι ανάγκες αυτές από άλλες πηγές χρηματοδότησης, και αν το προσωπικό είναι συνεπές με τους όρους της σύμβασης). Οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου εγκρίνονται από τον ΑΣΕΠ. Η απαιτούμενη δαπάνη για την πρόσληψη 9 φυλάκων – νυχτοφυλάκων είναι περίπου 250.000€.
7. Η Πανεπιστημιούπολη, από το βράδυ στις 11:30 μέχρι το πρωί στις 6:30, θα είναι κλειστή και η είσοδος θα γίνεται μόνο από το κεντρικό φυλάκιο (δύο κόκκινες γραμμές στο παρακάτω σχήμα). Οι υπόλοιπες 7 είσοδοι της Πανεπιστημιούπολης (απλές κόκκινες γραμμές στο σχήμα) θα είναι κλειστές. Το κλείσιμο τις νυχτερινές ώρες θα υλοποιηθεί σταδιακά, ανάλογα με την ενσωμάτωση των φυλάκων στη διαδικασία φύλαξης και τις ανάγκες για πρόσβαση της ακαδημαϊκής κοινότητας.
8. Η ενημέρωση των φυλάκων για το σενάριο φύλαξης θα γίνει από την 7μελή ομάδα που θα είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή του Σεναρίου Φύλαξης. Η εκπαίδευση των φυλάκων σε ζητήματα ασφάλειας θα γίνει από τις αρμόδιες αρχές με την ευθύνη του Πρυτανικού Συμβουλίου και της 7μελούς υπεύθυνης ομάδας.
9. Ο έλεγχος του Κεντρικού Φυλακίου θα γίνεται κατά τις νυχτερινές ώρες από τους ήδη υπάρχοντες φύλακες. Οι νέοι φύλακες θα περιπολούν.
10. Μεταξύ των καθηκόντων των νέων φυλάκων θα είναι ο έλεγχος των κυλιόμενων θυρών στις 7 υπόλοιπες εισόδους της Πανεπιστημιούπολης, ο έλεγχος της περίφραξης, του φωτισμού, των θυρών των κτιρίων καθώς και η άμεση αναφορά στους αρμοδίους έκτακτων περιστατικών.
11. Το Πανεπιστήμιο θα προμηθευτεί νέα μικρά οχήματα τζιπ, τα οποία θα αποκτηθούν από έσοδα της Εταιρείας Διαχείρισης Πανεπιστημιακής Περιουσίας. Για την καλή κατάσταση των αυτοκινήτων και τη συντήρησή τους θα είναι υπεύθυνοι οι ίδιοι οι φύλακες. Ένα από τα νέα αυτοκίνητα θα έχει τη δυνατότητα μεταφοράς δοχείου νερού και αντλίας για την άμεση αντιμετώπιση πυρκαγιών.
12. Τα προσόντα των φυλάκων θα καθοριστούν στην προκήρυξη από το Πρυτανικό Συμβούλιο με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες του Πανεπιστημίου (Φοιτητές, Άσυλο, Ξένοι Ερευνητές, Εποχούμενες περιπολίες)

Πρόσθετα μέτρα ασφάλειας και φύλαξης – Βραχυπρόθεσμα (μέχρι το καλοκαίρι του 2011)
1. Θύρες ασφαλείας βιομηχανικού τύπου σε όλα τα κτήρια, καλύπτοντας πρώτα τα Ακαδημαϊκά Τμήματα.
2. Περίφραξη ή εμπόδια τύπου Π, στην κίτρινη διαγράμμιση του Προηγούμενου σχήματος.
3. Συναγερμοί σε όλους τους χώρους με σημαντικές πληροφορίες (Γραμματείες κλπ).
4. Κάγκελα σε παράθυρα ισογείων (ή και πρώτου ορόφου) που δεν υπάρχουν.

Πρόσθετα μέτρα ασφάλειας και φύλαξης – Μεσο-Μακροπρόθεσμα.
1. Ηλεκτρονικός έλεγχος θυρών.
2. Κλείσιμο της δασικής περιοχής.
3. Επέκταση των πυροσβεστικών κρουνών σε όλη τη δασική περιοχή.

Σενάριο για εξειδίκευση από την 7μελή ομάδα που θα επιλεγεί από τη σύγκλητο.
1. Χρόνος κλεισίματος θυρών.
Οι θύρες που έχουν ήδη κατασκευαστεί θα τοποθετηθούν μετά την πρόσληψη των φυλάκων. Οι θύρες θα ενεργοποιηθούν σταδιακά αφού ληφθεί υπόψη και το γεγονός ότι από την Πανεπιστημιούπολη διέρχονται κάτοικοι της περιοχής.
2. Τρόπος εισόδου και έλεγχος τη νύχτα.
Την νύχτα η είσοδος θα γίνεται από το κεντρικό φυλάκιο και θα γίνεται έλεγχος ταυτότητας του οδηγού σε όλα τα εξερχόμενα οχήματα. Τα αστικά λεωφορεία θα μπορούν να εισέρχονται από το κεντρικό φυλάκιο.
3. Έλεγχος τη νύχτα. Τη νύχτα θα κλειδώνονται από το υπάρχον προσωπικό φύλαξης η πόρτες όλων των κτηρίων και θα ελέγχεται η είσοδος από το κεντρικό φυλάκιο. Οι φύλακες που θα προσληφθούν θα κάνουν πεζές ή/και εποχούμενες περιπολίες, θα ελέγχουν τις κυλιόμενες πόρτες εισόδου στην Πανεπιστημιούπολη, τα κτίρια και το φωτισμό τους και θα αναφέρουν στην ομάδα διαχείρισης του έργου έκτακτες καταστάσεις.
4. Ο έλεγχος την ημέρα θα γίνεται από ένα άτομο το πρωί και δύο άτομα το απόγευμα σε περιπολία εποχούμενη.
5. Έκτακτες καταστάσεις θα αντιμετωπίζονται αφού ενημερώνεται η 7μελής ομάδα της Συγκλήτου και ο Πρύτανης. Για διάφορες καταστάσεις που θα μπορούσαν να προκύψουν οι νυχτοφύλακες και η ομάδα θα υπάρξουν από την 7μελή ομάδα της Συγκλήτου επιμέρους σενάρια.
6. Θα υπάρξει συνεργασία με τις αρχές όποτε αυτό απαιτηθεί για να προληφθούν και να αποφευχθούν φαινόμενα παραβατικότητας.

http://athens.indymedia.org/front.php3?lang=el&article_id=1272749

Αρχειο αναρτησεων

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...