30 Μαΐου 2011

Ενημέρωση από την λαϊκή συνέλευση της Πλατείας Γεωργίου στη Πάτρα

Xθες, η συγκέντρωση στη πλατεία ήταν σχεδόν το ίδιο μαζική με της Τετάρτης με πάνω από 3.000 κόσμο. Στη λαϊκή συνέλευση που ακολούθησε συμμετείχαν 2000 άνθρωποι, τουλάχιστον.

Η λαϊκή συνέλευση υιοθέτησε το ψήφισμα της αντίστοιχης συνέλευσης του Συντάγματος και οργανώνεται σε ομάδες εργασίας οι οποίες ετοιμάζουν παρεμβάσεις και δράσεις σε όλη την πόλη. Η λαϊκή συνέλευση θα ξεκινάει κάθε μέρα 9.00, οι δε ομάδες εργασίας θα βρίσκονται από τις 7.00.

Όλοι-ες Γεωργίου.

http://athens.indymedia.org/front.php3?lang=el&article_id=1297464

Αρχειο αναρτησεων

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...